ZAPROSZENIE
Otwarcie wystawy „Anne Frank. Opowieść współczesna” i
mini konferencja „Ikony Holokaustu”

2 października, niedziela, 17.00 g. Synagoga „Pod Białym Bocianem”
ul. Włodkowica we Wrocławiu

 

Wystawa „Anne Frank” prezentuje jej historię opowiedzianą archiwalnymi zdjęciami oraz jej własnymi słowami, które zachowała w swoim dzienniku. Historia ta jest o tyle wstrząsająca, iż pokazano ją w kontekście historii Europy oraz na tle rozwoju ruchu nazistowskiego.

Wystawa przez cały miesiąc będzie otwarta dla wrocławskich szkół. Oferujemy przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli. Chętnych do udziału prosimy o kontakt z Edwardem Skubiszem – prezesem Fundacji Dom Pokoju współorganizującej wystawę: ebskubisz@gmail.com

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy 2 października o godzinie 17:00. Po wprowadzeniu i kuratorskim oprowadzaniu po wystawie zapraszamy do udziału w mini konferencji.

Temat dyskusji brzmieć będzie nieco przewrotnie: „Ikony Holokaustu”. Zapraszamy Państwa do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy wystawy i lekcje o „gwiazdach” Holokaustu jak Anne Frank czy Janusz Korczak i innych nie zasłania prawdziwą ważność tych wydarzeń?  Czy wycieczki do Auschwitz lub do domu, w którym Anne Frank i jej rodzina żyli do momentu zdrady, nie stały się obowiązkowymi pielgrzymkami bez większego echa i wpływu na nasze postępowanie? Jaki sens mają rozmowy o Holokauście w Polsce, w Holandii, gdziekolwiek w Europie? Czy są one przydatne w przeciwdziałaniu współczesnemu rasizmowi? Jak możemy udoskonalać nasze dyskusje, wystawy, warsztaty oraz sposób prowadzenia lekcji o prawach człowieka by nie popadać w banały, nie uciekać w abstrakcje i nie ukrywać się za nazwiskami – ikonami - symbolami?

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY 

              

 

   

 

 

       

 

        

WYSTAWA ANNY FRANK

Wystawa „Anna Frank – Opowieść współczesna" przedstawia dzieje Anny Frank na historycznym tle żydowskich prześladowań podczas drugiej wojny światowej. Wystawa prezentuje reperkusje barbarzyńskiej polityki i jej wpływ na stosunki międzyludzkie zwłaszcza w odniesieniu do takich rodzin, jak rodzina Franków - systematycznie dyskryminowanych i prześladowanych. Historia życia Anny Frank, opowiedziana słowami, które dziewczynka zapisała w swoim dzienniku, skłania do refleksji zarówno nad historią jak i problemami braku tolerancji i różnymi przejawami dyskryminacji, z którymi spotykamy się we współczesnym świecie.

CELE WYSTAWY
Wraz z powstaniem wystawy sformułowaliśmy następujące cele:
Chcemy zapoznać zwiedzających z historią holocaustu z perspektywy Anny Frank i jej rodziny, przy czym chodzi tu o pokazanie i wydarzeń historycznych, które wpłynęły na drogę życiową rodziny Franków i skutków działań nazistów na życie rodzin żydowskich.
Chcemy pokazać zwiedzającym, że w każdym społeczeństwie istnieją między ludźmi różnice (kulturowe, etniczne, religijne, polityczne itd.). W wielu krajach jednak działają ugrupowania, których członkowie uważają się za „lepszych" od pozostałych, odmawiając tym samym innym prawa do równego traktowania. Uświadamia to zwiedzającym, iż takie idee mogą prowadzić do dyskryminacji, prześladowań, a nawet zbrodni.
Chcemy zachęcić zwiedzających do konfrontacji z zagadnieniami tolerancji, wzajemnego szacunku, praw człowieka, demokracji oraz do zastanowienia się nad ich znaczeniem dla każdego z nas we współczesnym świecie.
Chcemy pokazać zwiedzającym, że społeczeństwo, w którym respektowane są różnice między ludźmi, nie powstanie samoistnie. Obok ustaw (i ich realizacji) potrzebny jest przede wszystkim wkład i zaangażowanie jednostek. Postawa i zachowanie każdego z nas są niezmiernie istotne i niezwykle silnie oddziałują na innych.

 

FREE2CHOOSE

Free2choose / Granice wolności: Krótkie filmy o migracji oraz problemach praw człowieka przygotowane przez holenderską Fundację Anny Frank.

Free2choose to program dyskusyjny na temat ścierających się ze sobą praw podstawowych i granicach  wolności.
Za pomocą krótkich filmów, dyskusji i materiału źródłowego, uczniów zachęca się do zastanowienia nad konkretnymi sytuacjami, zajęcia stanowiska oraz wejścia w dyskusję z kolegami i koleżankami w klasie. Na przykład o wolności wyrażania opinii albo prawa do prywatności czy wolności wyznania. Dlaczego te prawa są tak ważne? Czy prawa te nie mają granic? Co dzieje się, gdy dwa prawa się wykluczają? Dyskusja jest skierowana na konkretne problemy.
W obecnym świecie coraz częściej stajemy przed dylematami, które pojawiają się na granicy pomiędzy podstawowymi prawami człowieka, prawem wolności, a wartościami demokratycznymi. Pytanie o granice wolności słowa, prawa do zgromadzeń, szacunek do symboli narodowych - dylematy te towarzyszą bieżącym wydarzeniom w kraju i na świecie; mimo to wydaje się, że nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu na dyskusje nad nimi.
Sytuacja ta dotyczy młodych ludzi w sposób szczególny - po pierwsze nie czują oni zachęty do samodzielnego zajmowania stanowiska na temat kontrowersyjnych wydarzeń i podejmowania wokół nich wspólnej refleksji, po drugie - nie mają możliwości wypowiadania swojego zdania, zgodnie z zasadą, że „dzieci i ryby głosu nie mają".
Proponujemy zatem program edukacyjny, w którym młodzi ludzie poznają zasady demokracji oraz wolności i prawa człowieka, a także nauczą się debatowania: argumentacji, prezentowania swojego stanowiska i słuchania racji innych, kultury dyskusji.