Diner aangeboden door

ZE dr. Marcel Kurpershoek
Ambassadeur van het
Koninkrijk der Nederlanden

en
mevrouw Betsy Udink

Wroc³aw, 7 oktober 2010POWRÓT NA POCZ¡TEK STRONY