PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA ponownie przyznaje niderlandystyce wrocławskiej ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ
 
 
 

Uchwała nr 643/2011 r.
PREZYDIUM PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie oceny jakosci kształcenia na kierunku "filologia"
w zakresie "filologii niderlandzkiej"
prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

§ 1

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 18 ust. 4 Statutu PKA Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących ten kierunek, kierując się sprawozdaniem Zespołu Nauk Humanistycznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku "filologia" w zakresie "filologii niderlandzkiej" prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia - wydaje ocenę:

wyróżniającą

§ 2

Jakość kształcenia na kierunku filologia w zakresie filologii niderlandzkiej prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego została wyróżniona po raz pierwszy w 2004 r. Od tego czasu Katedra Filologii Niderlandzkiej UWr. nie tylko utrzymała wysoki poziom kształcenia, ale zdecydowanie go poprawiła i poszerzyła. Katedra Filologii Niderlandzkiej - obchodząca w 2010 roku jubileusz 50-lecia istnienia - jest największym ośrodkiem niderlandystycznym w Europie Środkowo-Wschodniej i ma znaczne zasługi w wypracowywaniu wspólnego modelu kształcenia niderlandystów w Polsce w sposób wpisujący tę specjalność w standardy europejskie. (...)

(...)

(...)

§ 5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI ALREDYTACYJNEJ

Marek Rocki

 

   
 


2011: http://www.pka.edu.pl

Uchwała PKA z 29.12.2004 r.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY