Uchwała nr 725/2004
PREZYDIUM PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "filologia"
prowadzonym na poziomie zawodowym i magisterskim
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego


Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Humanistycznych, w sprawie jakości kształcenia w
Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku "filologia" (...) w zakresie filologii niderlandzkiej - studia na poziomie magisterskim i zawodowym - wydaje ocenę
pozytywną

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA SPECJALNOŚCI "FILOLOGIA NIDERLANDZKA"
(...)

UWAGI KOŃCOWE:

Specjalność filologia niderlandzka prowadzona w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego jest niewątpliwie najlepszą nie tylko w skali kraju, lecz może służyć - i służy - jako model dla innych krajów Europy Środkowej, oferując wsparcie dla ośrodków akademickich np. w Ołomuńcu i Pradze. Jest to na wskroś nowoczesna, kameralna filologia, której kierownictwo i kadra kładą duży nacisk na jakość kształcenia i oferty naukowo-dydaktycznej. Jako taka, zasługuje na najwyższe wyróżnienie i wsparcie ze strony władz Uczelni.